Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Op aanvraag

It's up to you (VO)

It's up to you is een interactieve film die als discussiestarter wordt ingezet op scholen om leerlingen bewust te maken van hun rol als individu en als klas in cyberpesten. Kijkers bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal, waardoor ze direct de gevolgen van hun acties ervaren. In de film wordt de hoofdpersoon geconfronteerd met een aantal pestsituaties. Door de leerlingen zelf keuzes van de hoofdpersoon te laten maken ervaren ze de gevolgen van hun acties en creëren ze hun eigen persoonlijke verhaal. Hierdoor wordt in de discussie het onderwerp vanuit verschillende kanten belicht en leren de leerlingen van elkaar wat hun rol als individu en als klas is in cyberpesten.

Accent: Mediawijsheid, eigen mening vormen en beargumenteren

Inhoud:
• 1 bijeenkomst

Benodigde materialen:
• Digibord met geluid en internetverbinding
• PC per tweetal (indien mogelijk)

Its up to you is erkend door de erkenningscommissie Jeugdinterventies van het NJI/RIVM.

Uitvoering:
• Docent of mediacoach
• Op school
• 2 uur

Doelgroepen:
 • leerlingen onderbouw havo/vwo
 • leerlingen bovenbouw vmbo
 • leerlingen bovenbouw vwo
 • leerlingen bovenbouw havo

Beschikbaar in

Geen locaties beschikbaar.

Themalijn
 • inleven en waarderen
 • beoordelen en reflecteren
 • discussiëren en ontmoeten

Kerndoelen Voortgezet onderwijs

 • NE/A1: Leesvaardigheid: Analyseren en interpreteren
 • kerndoel 6 Nederlandse taal; overleg, planning, discussie
 • kerndoel 35 mens en natuur; zorg en veiligheid
 • kerndoel 52 kunst en cultuur; reflecteren op kunstzinnig werk

Nieuws

nwsvakantiebieb19.jpg

VakantieBieb

Gepubliceerd op:21 juni 2019

Doorlezen tijdens de zomervakantie voorkomt terugval van 1 à 2 AVI niveau’s. De