Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Op aanvraag

Cool met de Tools, sociale media

Leerlingen begeven zich steeds vaker en langer op het online. Deze
kinderen zijn vroeg ‘mediawijs’, zo wordt gezegd.
Maar is dat eigenlijk wel zo? Wat zijn de voor en nadelen van onze digitale leefwijze en hoe ga je er bewust mee om?

Accent: Bewust omgaan met sociale media

Inhoud:
• Verschillende interactieve werkvormen

Uitvoering:
• Bibliotheekmedewerker
• Op school
• 1 uur

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8

Beschikbaar in

staphorst
 • Beschikbaar
 • Niet beschikbaar
 • Geselecteerd
Themalijn
 • begrijpen en toepassen
 • inleven en waarderen
 • beoordelen en reflecteren
 • zoeken en vinden

Kerndoelen

 • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren

Kerncompetenties mediawijsheid

 • apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • informatie vinden en verwerken
 • inzicht hebben in de medialisering van de samenleving
 • orienteren binnen mediaomgevingen
 • participeren in sociale netwerken
 • reflecteren op het eigen mediagebruik

Nieuws

nwsvakantiebieb19.jpg

VakantieBieb

Gepubliceerd op:21 juni 2019

Doorlezen tijdens de zomervakantie voorkomt terugval van 1 à 2 AVI niveau’s. De