Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Op aanvraag

Nationaal media paspoort (VO)

Het Nationaal media paspoort voor het Voortgezet Onderwijs biedt leerlingen ondersteuning bij het ontwikkelen van een bewuste en kritische houding ten opzichte van de media.
De 7 thema’s van het programma zijn:
1. Weet wat je ziet
2. Bewaak je identiteit
3. Wat je geeft krijg je terug
4. Houd de klok in de gaten
5. Maak goede keuzes
6. Bescherm je privacy
7. Zorg voor je eigen veiligheid

Accent: Mediawijsheid, eigen mening vormen en beargumenteren

Inhoud:
• 7 lessen of activiteiten
• Handleiding voor de docent of mentor
• Handleiding Bodyscan
• Beeldmateriaal in Powerpoint
• Introductiebrief voor leerlingen
• Introductiebrief voor ouders
• Leerlingenpaspoort, waarin de leerlingen bij elke les/activiteit hun eigen motivatie en strategie noteren
• Leerlingen-activiteitenbladen

Er is apart materiaal voor onderbouw, bovenbouw havo/vwo en vmbo.

Uitvoering:
• Docent
• Op school
• 40 tot 140 minuten per les of activiteit (deze kunnen in één of meerdere lessen behandeld worden)

Doelgroepen:
 • leerlingen onderbouw vmbo
 • leerlingen bovenbouw praktijkonderwijs
 • leerlingen onderbouw vmbo-TL/mavo
 • leerlingen onderbouw praktijkonderwijs
 • leerlingen onderbouw havo/vwo
 • leerlingen bovenbouw vmbo
 • leerlingen MBO
 • leerlingen bovenbouw havo/vwo
 • leerlingen bovenbouw vmbo-TL/mavo

Beschikbaar in

almelo
 • Beschikbaar
 • Niet beschikbaar
 • Geselecteerd
Themalijn
 • begrijpen en toepassen
 • inleven en waarderen
 • beoordelen en reflecteren
 • discussiëren en ontmoeten
 • zoeken en vinden

Kerndoelen Voortgezet onderwijs

 • M/C1: Massamedia: Communicatie en massamedia
 • M/C2: Massamedia: Massamedia en technologische ontwikkeling
 • M/C3: Massamedia: Massamedia en overheid
 • M/C4: Massamedia: Massamedia en commercie
 • ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
 • ML2/K/7 Massamedia
 • kerndoel 36 mens en maatschappij; meningsvorming
 • kerndoel 42 mens en maatschappij; inzicht in de eigen omgeving

Kerncompetenties mediawijsheid

 • apparaten, software en toepassingen gebruiken
 • begrijpen hoe media gemaakt worden
 • informatie vinden en verwerken
 • inzicht hebben in de medialisering van de samenleving
 • orienteren binnen mediaomgevingen
 • participeren in sociale netwerken
 • reflecteren op het eigen mediagebruik
 • zien hoe media de werkelijkheid kleuren

Nieuws

nwsnvlw19.jpg

Nationale Voorleeswedstrijd

Gepubliceerd op:26 augustus 2019

Doet groep 7/8 dit jaar (ook) mee met de Nationale Voorleeswedstrijd?
Vergeet dan niet het

nwsmediamasters.jpg

Week van de Mediawijsheid (8 t/m 15 november 2019)

Gepubliceerd op: 3 oktober 2019

Het thema is 'Aan of uit?' : mensen oud en jong bewust mediawijzer maken.
Ook de landelijke...