Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Op aanvraag

Lessenreeks informatievaardigheden VO

De lessenreeks bestaat uit 27 lessen die zijn in te zetten in reguliere lessen in de eerste drie leerjaren van het VO (vmbo, havo, vwo). Leerlingen gaan o.a. informatie toevoegen op Wikipedia, hun eigen nepnieuws maken, junkinformatie filteren en een infographic maken. De lessenreeks kan gegeven worden via het digibord.
Iedere les bestaat uit een docentenlesbrief en het bijbehorende lesmateriaal zoals een PowerPoint voor op het digibord, werkbladen voor de leerlingen een links naar relevante websites en filmpjes. De lessen sluiten af met een evaluatie.

Accent: Informatievaardigheden

Inhoud:
• 27 lessen incl lesbrief en materialen

Benodigde materialen:
• Digibord

Uitvoering:
• Docent of mediacoach

Doelgroepen:
 • leerlingen onderbouw vmbo
 • leerlingen onderbouw vmbo-TL/mavo
 • leerlingen onderbouw havo/vwo
 • leerlingen bovenbouw vmbo
 • leerlingen bovenbouw vmbo-TL/mavo

Beschikbaar in

Geen locaties beschikbaar.

Themalijn
 • beoordelen en reflecteren
 • zoeken en vinden

Kerndoelen Voortgezet onderwijs

 • M/C1: Massamedia: Communicatie en massamedia
 • ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering
 • NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
 • kerndoel 5 Nederlandse taal; omgaan met informatiebronnen

Kerncompetenties mediawijsheid

 • begrijpen hoe media gemaakt worden
 • content creëren
 • informatie vinden en verwerken
 • inzicht hebben in de medialisering van de samenleving
 • zien hoe media de werkelijkheid kleuren

Nieuws

nvld20.jpg

Nationale Voorleesdagen 2020

Gepubliceerd op:29 november 2019

Voorlezen is elke dag een feest!
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op...