Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Op aanvraag

Hebben! Les over reclame

In deze les ontdekken kinderen aan de hand van beeldmateriaal en verschillende spelvormen, wat reclame is en hoe je het kunt herkennen. Kinderen krijgen de kans om te vertellen wat ze vinden van reclame en hoe ze er zelf mee omgaan. De les wordt afgesloten met een opdracht waarbij kinderen bij een zelf uitgekozen product een reclame mogen bedenken.

Kinderen groeien tegenwoordig op in een wereld vol reclame. Om ervoor te zorgen dat kinderen minder gevoelig zijn voor de risico’s die de toenemende commercialisering van de mediaomgeving met zich meebrengt, is het belangrijk dat zij de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste en kritische consumenten.

Accent: Mediawijsheid, eigen mening vormen en beargumenteren

Inhoud:
• 1 bijeenkomst

Benodigde materialen:
• Digibord met geluid en internetverbinding

Uitvoering:
• Mediacoach
• Op school
• 1 uur

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1

Beschikbaar in

Geen locaties beschikbaar.

Themalijn
  • inleven en waarderen
  • verhalen en cultuur
  • beoordelen en reflecteren
  • discussiëren en ontmoeten

Kerncompetenties mediawijsheid

  • inzicht hebben in de medialisering van de samenleving
  • zien hoe media de werkelijkheid kleuren

Nieuws

nwsvakantiebieb19.jpg

VakantieBieb

Gepubliceerd op:21 juni 2019

Doorlezen tijdens de zomervakantie voorkomt terugval van 1 à 2 AVI niveau’s. De