Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Op aanvraag

Monitor de Bibliotheek op school (VO)

Gaan jongeren daadwerkelijk meer en beter lezen door leesactiviteiten? Wat zijn voor onze school verbeterpunten op het gebied van lezen, taalvaardigheid, informatievaardigheden en de mediatheekinrichting?

De Monitor de Bibliotheek op school brengt de meerwaarde van leesactiviteiten en de mediatheek in kaart. De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerlingen, docenten, leesconsulent en (indien aanwezig) mediatheekmedewerkers.

Meedoen met de monitor levert een rapportage op school- en landelijk niveau. Die monitorrapportage maakt het mogelijk om de activiteiten rondom lezen en mediawijsheid bij te sturen of aan te scherpen.

Inhoud:
• Digitale vragenlijsten

Benodigde materialen:
• Computers of tablet

Uitvoering:
• Docent, leesconsulent, mediatheekmedewerker
• Op school
• De meting vindt plaats tussen half november en half februari

Doelgroepen:
 • leerlingen onderbouw vmbo
 • leerlingen bovenbouw praktijkonderwijs
 • leerlingen onderbouw vmbo-TL/mavo
 • leerlingen onderbouw havo
 • leerlingen onderbouw praktijkonderwijs
 • leerlingen bovenbouw vmbo
 • leerlingen bovenbouw vmbo-TL/mavo
 • docenten voortgezet onderwijs
 • directeuren voortgezet onderwijs

Beschikbaar in

hengelo hellendoorn wierden
 • Beschikbaar
 • Niet beschikbaar
 • Geselecteerd
Themalijn
 • inleven en waarderen
 • zoeken en vinden

Nieuws

nwsvakantiebieb19.jpg

VakantieBieb

Gepubliceerd op:21 juni 2019

Doorlezen tijdens de zomervakantie voorkomt terugval van 1 à 2 AVI niveau’s. De