Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Op aanvraag

Groepsbezoek Europa

In dit groepsbezoek beantwoorden leerlingen in spelvorm allerlei vragen over Europa. Daarbij ontdekken ze dat er meer is dan google.

Accent: Bibliotheekbezoek – Wegwijs in de bibliotheek

Inhoud:
• 1 bijeenkomst met max. 30 leerlingen

Uitvoering:
• Bibliothecaris
• In de bibliotheek
• max. 2 uur

Doelgroepen:
  • leerlingen onderbouw vmbo
  • leerlingen onderbouw vmbo-TL/mavo
  • leerlingen onderbouw praktijkonderwijs
  • leerlingen onderbouw havo/vwo

Beschikbaar in

Geen locaties beschikbaar.

Themalijn
  • zoeken en vinden

Kerndoelen Voortgezet onderwijs

  • kerndoel 5 Nederlandse taal; omgaan met informatiebronnen
  • kerndoel 37 mens en maatschappij; historische basiskennis
  • kerndoel 40 mens en maatschappij; omgaan met historische bronnen

Nieuws

nwsvakantiebieb19.jpg

VakantieBieb

Gepubliceerd op:21 juni 2019

Doorlezen tijdens de zomervakantie voorkomt terugval van 1 à 2 AVI niveau’s. De